Enter your keyword

2 เหรียญทอง การแข่งขันยิงธนูชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

นายมัคส์ซิมิเลี่ยน ฮาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทคันธนูโค้งกลับ รุ่นเยาวชนชายไม่เกิน 18 ปี 
และรางวัลชนะเลิศ ประเภทคันธนูโค้งกลับ รุ่นบุคคลชายทั่วไป
พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


การแข่งขันยิงธนูชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
“Thailand Princess Cup Archery 2018” ณ ศูนย์การค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์