Enter your keyword

เหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง(ทองคำแท้)
พร้อมถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร และเกียรติบัตร

 

เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล
ได้อันดับที่ 4 พร้อมเกียรติบัตร

เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา
ได้รับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร

นายรัชชานนท์ เพชรชู
ได้อันดับที่ 6 พร้อมเกียรติบัตร

นายวรภาส มีจิตรไพศาล
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร