Enter your keyword

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ รายการ IYMC 2018


 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
รายการ International Youth Math Challenge (IYMC 2018)
ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2018 ณ เมืองลักซ์นาว สาธารณรัฐอินเดีย
ผลการแข่งขันฯ เป็นดังนี้

รางวัลเหรียญทอง 
ได้แก่ เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย ห้อง 210

รางวัลเหรียญทองแดง 
ได้แก่ เด็กชายกฤตพล เมนอน ห้อง 39