Enter your keyword

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ รายการ SIIF 2018

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ รายการ SIIF 2018

  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2018 ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญทอง รางวัล Special Award จาก National University of Science and Technology "MISIS" สหพันธรัฐรัสเซียเด็กชายพิวัฒน์    ศุภวิทยา  ห้อง 310 เด็กชายศุภสิทธิ์   พัน         ห้อง 310ครูที่ปรึกษา ครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ครูวนิดา ภู่เอี่ยม ครูอดิเรก พิทักษ์  
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ รายการ IYMC 2018

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ รายการ IYMC 2018

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ International Youth Math Challenge (IYMC 2018) ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2018 ณ เมืองลักซ์นาว สาธารณรัฐอินเดีย ผลการแข่งขันฯ เป็นดังนี้ รางวัลเหรียญทอง  ได้แก่ เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย ห้อง 210 รางวัลเหรียญทองแดง  ได้แก่ เด็กชายกฤตพล เมนอน ห้อง 39        
รางวัลรองชนะเลิศ SEA FIGURE SKATING OPEN CHELLENGE

รางวัลรองชนะเลิศ SEA FIGURE SKATING OPEN CHELLENGE

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอมเรศ โลหะศิริชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Basic Novice Boys การแข่งขัน SEA FIGURE SKATING OPEN CHELLENGE ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 จัดโดย IWIS International Training Center ณ ชั้น 5 Imperial World Samrong