Enter your keyword

ข่าววิชาการ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กชายพีธศักดิ์  สุทธิอรรถศิลป์ เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ เด็กชายศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี เด็กชายภูมิ  สถิรเรืองชัย นายธนพัฒน์  วิจิตรจามรี นายกันต์  โศภนกิจ นายคฑาทอง  ธรรมโสภณสกุล นายพุฒิพัฒน์  เถลิงนวชาติ นายพชร  เทศวัง ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม มัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-League 2018) จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

IMG_0848

Picture 1 of 4

นายจิรายุ บูรพาชีพ รางวัลเหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2561

นายจิรายุ บูรพาชีพ รางวัลเหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2561

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุ บูรพาชีพ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2561 International Olympiad in Informatics 2018 (IOI 2018)  ณ เมืองสึกุบะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2018  
รางวัล Best Mission Award ยานอวกาศจำลอง Noshiro CanSat Competition

รางวัล Best Mission Award ยานอวกาศจำลอง Noshiro CanSat Competition

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล Best Mission Award นักเรียนผู้พัฒนาดาวเทียมได้แก่ 1. นายวาริช บุญสนอง ห้อง 61 2. นายภวัต จ้อยจำรูญ ห้อง 61 3. นายธีรธัช บรรณสารตระกูล ห้อง 611 การแข่งขันออกแบบและสร้างเพื่อปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมและยานอวกาศจำลอง "Noshiro CanSat Competition" ณ ประเทศญี่ปุ่น ครูที่ปรึกษา : ครูอดิเรก พิทักษ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา)   " template="default" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
เหรียญทองคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ WMO 2018

เหรียญทองคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ WMO 2018

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ "The 13th World Mathematical Olympiad World Final (WMO 2018)" ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกทวีปเอเชีย Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกทวีปเอเชีย Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018)

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกทวีปเอเชีย Southeast Mathematics Olympiad 2018 (SMO 2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2018 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 2 เหรียญทอง นายพิชญุตม์  แสงรุ่งคงคา นายวรภาส  มีจิตรไพศาล   2 เหรียญเงิน นายณฐนน  เทอดไพรสันต์ นายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล   2 เหรียญทองแดง นายรัชชานนท์  เพชรชู นายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

โรงเรียนกรุงเทพคริเสตียนวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (ป.2/6)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา การประกวดเล่านิทานในโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ 13” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ “World Robot Olympiad 2018”

รางวัลชนะเลิศ “World Robot Olympiad 2018”

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาคกลาง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “World Robot Olympiad 2018” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561
2 เหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Global Learning Across Borders 2018

2 เหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Global Learning Across Borders 2018

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการ Global Learning Across Borders (LAB) 2018  ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2018 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีดังนี้ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Impact of Research (โครงงาน Fishery Mussel-Farming Changing Life Changing Environment) จัดทำโดย เด็กชาย ภูภิญโญ ลิมป์จันทรา ห้อง 211  เด็กชาย ภวัต วชิระเธียรชัย ห้อง 27  รางวัลเหรียญทอง ประเภท Presentation and Responses (โครงงาน Human and Rice field crab are friends) [...]
รางวัล First Prize of Biological Science Category (โครงงานวิทยาศาสตร์)

รางวัล First Prize of Biological Science Category (โครงงานวิทยาศาสตร์)

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล First Prize of Biological Science Category โครงงาน Novel approach to improve local wisdom using termite mounds in treating agricultural waste  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย  นายศิวกร ชาญชโลธร  นายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์  นายวศิน เธียรวุฒิ  จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ The 4th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2018) ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2018 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย